Idea-speaker
Tæt på alle
Den Blå Tråd

Den Blå Tråd

I en tid hvor vandplaner og bræmmer langs vandløb fylder meget i medierne, er det på tide at rette fokus på det helt centrale, nemlig åen som levested og værested. Den Blå Tråd skal være netværket af vandløb i Danmark, som løber på kryds og tværs ( nogle gange rettet ud / andre gange snor det sig ud og ind ) og ikke mindst de stier, som gør det muligt at opleve vandløbet på tæt hånd. Der skal gøres brug af de informationer, som allerede findes på Udinaturen-kortet, men nu kun i tilknytning til offentligt tilgængelige stier langs vandløb. Men Den Blå Tråd skal være mere end det: info om en vigtig lokal dyre- eller planteart tilknyttet det enkelte vandløbssystem, samarbejde blandt kommuner, foreninger, skoler m.m. i forbindelse med registrering af arten, fortsat udbygning af stinetværket og mere adgang til vandløbene i Danmark, infotavler, QR-koder, grejbokse etc. Kort sagt skal Den Blå Tråd give lokal ejerskab og forankring, skabe vidensdeling og binde netværket af vandløb sammen.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer