Idea-speaker
Iværksætteri

Søer og beplantnin uden ansøgning

Det er idag som lodsejer ikke muligt at omdanne kedelig landbrugsjord til en sø eller beplantning uden først at søge tilladelse, dette har for mit vedkommende betydet at 2 søer og en beplantning på 1 ha ikke er blevet til noget, da jeg i forvejen mener at jeg bruger rigelig tid på regler og kontrol.
Mit forslag er derfor at der gives større råderum til lodsejerne så længe de selv betaler og der ikke er tale om projekter i truede naturtypper, dette vil medføre enkelte projekter der ikke falder i god jord i ministeriet men samlet set vil det give mere natur og besparelser i kommunerne

Hvorfor skal skal jeg spilde min og kommunens tid på at ansøge om tilladelse til at grave en sø på almindelig

Hvis jeg vinder vil jeg bruge pengene til at lade en advokat søge om de projekter jeg ønsker at gennemføre

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer