Idea-speaker
Lær i naturen

Jagttegnselever

Jagttegnsundervisning er til revision.

Mange elever har svært ved at finde et sted, hvor de kan komme på jagt.

I den forbindelse kunne det være godt såfremt jagttegnsunderviserne evt. i samarbejde med jagtforeninger, fik stillet et passende areal til rådighed, så de kunne tage eleverne med på en praktisk jagt.

Området behøver ikke være stort. En sø med nogle ænder, et å-løb eller et mindre skovstykke.

Selvfølgelig under fornøden hensyntagen til øvrigt publikum, vildtbestande osv og under Naturstyrelsens "kommando".

Jagten kunne evt. afsluttes med et "fra jord til bord" arrangement, hvor det nedlagte vildt tilberedes i naturen og nedlægges der ikke noget - så står den på ærtesuppe. Den sidste del kunne evt. gennemføres i samarbejde med en lokal skovbørnehave/spejdergruppe eller lign.

Kommentarer (1)

24.08.2013 : Jørn ( våbenkursuslærer)

Ideen er rigtig god. Men! jeg harcelerer over at udbydere af jagttegn AOF bla. tilbyder undervisning efter gl. regler. Deres katalog for 2014 indeholder ikke noget der indikerer at den nye undervisningsform er lavet om. jeg har talt med underviseren men han siger at det er som det skal være. jeg mener at man smider blår i øjnene på de jagttegnselever der vil erhverve jagttegn. De har jo ingen mulighed for at gennemskue hvad de skal igennem. Var det ikke en god ide at underviserne blev opdateret på de nye regler så jagttegnsundervisning IKKE kun bliver en pengemaskine.PS. Det er ikke af brødnid jeg skriver dette men kun for anskueliggøre at der er flere der kun ser dette som en pengemaskine.


Der er lukket for kommentarer