Idea-speaker
Tæt på alle
Naturlige opholdssteder indenfor alles rækkevidde

Naturlige opholdssteder indenfor alles rækkevidde

Langs alle indgangsveje til offentlige arealer (også gerne på private) etableres indenfor de første ca 500 meter et opholdsareal, hvor det falder naturligt at slå sig ned - børn vil straks opdage det. Det behøver ikke koste så meget at etablere. Det kan være en rydning i skoven eller på en sydvendt skråning, under et stort træ, langs en bæk eller lille sø. Det kan også være et egentlig lille anlæg med borde, bænke, grillplads eller legeareal. Det vigtigste er at en famile altid vil opleve muligheden for ophold og leg uden de skal bevæge sig langt rundt på arealet. Det vil også kommer andre bevægelseshæmmede til gavn idet omfang at adgangsvejen har været bekvem. Det vil være nemmere for småbørns familier at drage ud i naturen, hvis de altid oplever at der er mulighed for at slå sig ned og lade børnene lege. De lokale enheder skal blot tænke kreativt, så vil der i langt de fleste tilfælde være et opagt sted for dette lille "naturlige opholdsareal"

Kommentarer (3)

06.03.2013 : Anonym

Hvis ideen bliver udtaget bør de 50.000 bruges til inspirationsmateriale om eksempler og ideer for egnede "trivselspladser"


14.03.2013 : Ninja-eva

En rigtig god idé, nem, hurtig og billig at etablere. Kræver kun udpegning af sted samt en smule vejledning ^^


07.04.2013 : Anna

Vi hører så meget om at naturen har så gavnlig effekt på alle os. Der kan dog opstår det, at dem som ikke kommer der jævnligt, efter korttids ophold i naturen risikerer at brænde ud med naturlysten , hvis de ikke hurtigt bliver stimuleret i brugen af den. Her er alle tiders nem og overskuelig "lokkemiddel" til gæster som kunne blive "stamkunder" i denne kæmpe og pragtfulde "butik" eller "legeplads" - Naturen


Der er lukket for kommentarer