Idea-speaker
Lær i naturen

For smartphones , you know

Hvad med om styrelsen droppede de trykte vandretursfoldere og udgav det hele til smartphones i stedet for. Derudover kunne styrelsen have deres eget sæt af geocaches i et informationsøjemed.

Kommentarer (3)07.11.2013 : Ketlin

Hej, ff8rst vil jeg sige, at det er godt nok en flot tanke, at ville lade en vinde din extensions, frem for at se6lge det, det er der ikke mange der ville have gjort . Jeg har desve6rre ve6ret iennegm en kre6ft sygdom da jeg var 25 e5r:( jeg var meget ked af det, pga. mange forskellige ting, og en af dem var at miste mit meget lage he5r, som gik hel ned til min numse. nu er jeg lige fyldt 29 e5r, og er blevent rask for to e5r siden:D det er djligt:D, men jeg ke6mper mange kampe, pga. det he5r der er begyndt at vokse ud igen, som nu ne5r mig til lidt under skuldrene, og er meget tyndt, og fe6lder meget igen. Se6tter jeg det op, ser det ud som om jeg ikke har se5 meget he5r, og er det lf8st ser det dum ud, og det er jeg frygtelig knust over:( se5 derfor he5ber jeg rigtig rigtig rigtig meget pe5, at jeg vinder:D Jeg har godt nok en lille smule mf8rkerer he5r, men se5 te6nkte jeg pe5, at man hel sikkert godt ville kunne farve det, se5 det ligner i farven:D mange tak for muligheden for at kunne vinde, nu me5 man bare spe6ndt vente hi hi:P


Der er lukket for kommentarer