Idea-speaker
Innovation

SKOLEN I VIRKELIGHEDEN - kommunale partnerskaber bidrager til en naturnær virkelighedens folkeskole!

Vinder af KL' Innovationspris 2012. Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen ud i virkeligheden. Det er den enkle vision i projektet. ”Virkelighedens Folkeskole” er i realiteten en tankegang, et innovationskoncept, en konstruktion eller et paradigme, der giver et overordnet bud på, hvordan fremtidens folkeskole kan udformes. Skolerne arbejder med eksterne partnerskaber på naturområdet, som udgangspunkt for undervisningen. Projektet inddrager lokale virksomheder, foreninger og styrelser der alle arbejder med grøn profil eller naturformidling. Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Øresundsakvariet, Danmarks Jægerforbund m.fl. Konkret og operationelt arbejder vi med et pædagogisk læringskoncept, der er bundet op omkring partnerskaber som udgangspunkt for fremtidens naturvejledning i skoler og institutioner i Fredensborg Kommune og i hele landet. Det er et læringskoncept, der formår at koble virkeligheden med skolen inden for alle fag, så undervisningen nærværende.

skolenivirkeligheden.dk

Kommentarer (1)

19.03.2013 : Annelise Bach Nielsen

Fed idé - arbejde selv med tilsvarende koncept på en 4-årig matematisk natur- og miljøstudentereksamen på Maribo Gymnasium for 12 år siden. Private, forvaltning og organisationer tog eleverne i praktik 2 uger - det var en kæmpe succes. Men integrationen mellem natur- og miljøpraktik og teori og skolefagene lykkedes kun sporadisk...


Der er lukket for kommentarer