Idea-speaker
Tæt på alle

Unge spejdere laver udviklings- og dannelses projekt i friluftslivet for unge asylansøgere

Røde Kors Asyl varetager driften af en række asylcentre i Danmark. At være ung asylansøger er hårdt. De har forladt deres familie, land og sociale netværk og lever nu i et fremmed land, og de savner kontakt med jævnaldrende danskere og det danske samfund.
Asylcenter Avnstrup ligger i Bidstrup skovene. Vi tror på, at oplevelser i friluftslivet i de omkring liggende skove og mødet med unge danske spejdere kan hjælpe dem til et bedre liv og til at arbejde med en ny fortælling om dem selv.
Projektet vil være et samarbejde mellem unge spejdere og asylansøgere, Det Danske Spejderkorps og Røde Kors Asyl, hvor unge spejdere bruger deres interesse og evner for friluftsliv, deres ansvarsfølelse for hinanden i gennem arbejdet i patruljer, deres projektledelses- og ledelseserfaring, deres erfaringer med at unge vejleder og leder andre unge og Det Danske Spejderkorps mission om at skabe en bedre verden til at udvikle et udviklings- og dannelses forløb i friluftslivet for unge asylansøgere.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer