Idea-speaker
Tæt på alle

Mere udlejning af jagt på Statens arealer

NS råder i dag over ca 109000 ha som går under betegnelsen "egen forvaltning "
Lad os bare forestille os at 70000 af disse ha, kunne udlejes, ville det give en indtægt på kr. 3500000,00 såfremt at det blev udlejet til kr. 500 pr. ha.
Denne indtægt kunne så ubeskåret bruges til naturforvaltning på selvsamme områder + udbetaling til markskader til de landmænd der er tvunget til at betale for føden til de store mængder af kronvildt og gæs, som er de største skadevoldere.
Eftersom NS´s arealer hører under miljøministreiet, og dermed er offentligt ejendom, er det vel også rimeligt at den del af danskerne der er jægerne, i størrere omfang fik adgang til disse arealer. Men selvfølgelig mod betaling.
Al afskydning af vildt, der foretages på Statens arealer, af Miljøministeriets ansatte skulle omgående udliciteres og konverteres om til en indtægt.
Her er der en ide som generer en indtægt, og som kan bruges direkte til en bedre natur.

John Christensen
Herning

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer