Idea-speaker
Tæt på alle

Luk landskabet op!

Adgang til kyster og skove er sikret gennem planlægning. Nu må turen komme til agerlandet. Landbruget kan sagtens kombineres med friluftsliv. Randzoneloven giver gode muligheder, men det kræver et arbejde med kortlægning af randzonernes tilgængelighed, inddragelse af lodsejere, og udvikling af stisystemer, hvis forløb langs vandløbene kan lettes gennem opførelse af broer, der kan føre stierne uden om områder, der er svære at passere af den ene eller anden grund. Langs vandløbene opleves landskabet og naturen ’i dybden’. Men lige så vigtigt er det at kunne nyde det overblik over kulturlandskabet, der kan fås ved at færdes langs vandskellene mellem åerne, hvor bl.a. vores gravhøje er placerede. Højt beliggende vandrestier er populære, og kan blive attraktive skispor i snedækkede vintre. Et netværk af naturstier og udsigtsstier vil kunne skabe arbejdspladser, også for et landbrugserhverv, der skal leve af meget andet end at levere råstoffer til fødevareindustrien.

Jesper Brandt og Stig Roar Svenningsen

Kommentarer (5)

19.02.2013 : Anonym

En fantastisk idé. Som har potentiale til helt at omskabe yderområderne. Tænk hvis landskabet kunne være en ressource i stedet for en byrde i udkantsdanmark! et besøgsmål for alle samfundets borgere og ikke kun de der dyrker jorden. Det ville åbne op for en stor fælles ressource for vækst.


19.02.2013 : Benedicte Neergaard

Godt forslag, vi trænger til at forbedre adgangen til naturområder, hvor der er vand og et rigt dyreliv. De store vidder giver desuden ro i sindet, gavnligt for nutidens travle mennesker. Forslaget gør det lettere at komme rundt, naturen er jo på landet. Det vil øge oplevelsesmulighederne for børn og voksne.


19.02.2013 : Gull-Maj Svenningsen

Det ville være en fornøjelse at kunne for bevæge sig I agerlandet . Det har altid været til glæde, når landmanden har inviteret til markvandring. Landskabet ser anerledes ud fra forskellige vinkler og vækker forundring og nysgerrighed. De landmænd jeg kender er
glade for at vise deres agerland frem. Godt
at få landskabet lukke op.


25.02.2013 : Rasmus Dylov & Kenneth Thrane

Det er en uhyre relevant problemstilling, som bliver rejst i ovenstående.
Vi har netop færdiggjort et speciale i Geografi, hvor vi har undersøgt de problematikker, der knytter sig til offentlig adgang i randzonerne. De metoder vi har benyttet til kortlægning af ruter i randzonerne, kan anvendes som værktøjer til at vurdere om man kan, og må, gå langs vandløb. Værktøjer der rent praktisk kan indgå i et planlægningsforløb, når der skal etableres rekreative ruter i landskabet. Dette er vigtigt, da der ofte mangler konkret viden om, samt kortlægning af, de problemer der knytter sig til offentlig adgang.

Link til specialet:
http://rudar.ruc.dk/handle/1800/10494


19.03.2013 : Annelise Bach Nielsen

Super god idé - der er sikkert et godt udgangpunkt i kommunernes arbejde med økologiske korridorer - og Danmarks Naturfrednings idé om at et sådant netværk skal dække landet fra Gedser til Skagen.


Der er lukket for kommentarer