Friluftslivet og naturen giver gode muligheder for at hjælpe socialt udsatte grupper i samfundet.
Vi skal sprede de gode eksempler og tænke nyt, så vi kan hjælpe endnu flere socialt udsatte med at få en bedre hverdag.