Vi skal skabe spændende og attraktive byer, hvor der er plads til friluftsliv.
Vi skal gøre byrummet til et aktivt rum, der inviterer til udfoldelse og oplevelser der, hvor man er til daglig.